Investigamos y promovemos el acercamiento entre las culturas catalana y americanas, dándolas a conocer al público en general.

Exposició temporal al Museu Nacional d'Art de Catalunya
 
Perú. Indígena i virregnal


 

Les altes cotes artístiques abastades al Perú abans de l’arribada dels espanyols i al llarg del període virregnal són valorades universalment de manera unànime. De fet, deu indrets del territori peruà estan catalogats com a Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, que inclouen espais prehispànics, virregnals i aquells que signifiquen “sincretisme”. Aquesta paraula “sincretisme” expressa l’esperit de novetat d’aquesta exposició. El seu objectiu és recórrer els episodis més importants de la cultura, que concep no com a compartiments estancs sinó en diàleg continuat, bo i valorant la integració de les diverses fases artístiques, l’evolució tècnica i estètica i les especificitats regionals que converteixen l’art del Perú en un dels més originals d’Hispanoamèrica. L’exposició es divideix en una sèrie de seccions a partir dels dos grans blocs expressats en el mateix títol Indígena i virregnal.
 
Amb la col·laboració de la Societat Estatal para la Acció Cultural al Exterior i dins del Fòrum Barcelona 2004.
                                 
Del 25 de maig fins al 15 d’agost.
 

No hay comentarios: